Χάλασε το library των videos; Κανένα πρόβλημα!

Αν τυχόν αλλάξατε το δέντρο των videos ή μετονομάσετε αρχεία θα χρειαστεί δείτε ότι το library δεν μπορεί να διαβάσει τις αλλαγές που έγιναν. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πάτε στο

System > Settings > Video > Library > Clean Library…

Library Settings

Αφού ολοκληρωθεί η διαγραφή του library πηγαίνετε στο

Videos > Library > Επιλέγετε το folder που σας ενδιαφέρει > δεξί κουμπί > Update Library

Update Library

Advertisements
Tagged with: ,
Posted in Uncategorized, XBMC

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: